Anety, Leokadii, Wiesawa
O pracy nieskutecznej
Nauczanie jest przeważnie nieskuteczne, oprócz tych szczęśliwych przypadków, gdy jest prawie niepotrzebne.

R. Feynman.
Witaj

(...) Gdyby cała nauka miała ulec zniszczeniu w jakimś katakliźmie i tylko jedno zdanie można by uratować od zagłady i przekazać następnym pokoleniom, jakie zdanie zawierałoby najwięcej informacji w możliwie najmniejszej ilości słów?
W moim przekonaniu byłoby to zdanie formułujące hipotezę atomistyczną, że wszystko składa się z atomów - małych cząsteczek, poruszających się nieustannie, przyciągających się, gdy są od siebie oddalone, odpychających się zaś, gdy je zbytnio ścieśnić (...)


Richard Feynman, "Feynmana wykłady z fizyki" t. 1.1


"Moje dziecko umie fizykę, tylko zadań nie potrafi rozwiązywać"
Nieznany rodzic